Topmenu

Image not available
Image not available
Image not available

Praktische informatie

Peter Nysten

Actief in de financiële sector sinds 1990.

Gedurende een 12-tal jaar actief geweest voor een internationaal auditbedrijf (Coopers & Lybrand Bedrijfsrevisoren), een Belgische grootbank (Gemeentekrediet) en  Nederlandse verzekeringsmaatschappij (Aegon).

Sinds 2002 actief vanuit mijn eigen bedrijf in financiële begeleiding van vrije beroepen en bedrijfsleiders.

Opleiding

Licentiaat ‘Toegepaste Economische Wetenschappen’ – EHSAL Management School

Erkend Financial Planner (Flanders Business School – KU Leuven)

Contactgegevens

BLYGEDACHT BV
Trekschurenstraat 118 – 3500 Hasselt
Telefoon: 0496/16.19.08
E-mail:  peter@blygedacht.be
FSMA: 0879.745.953
RPR: 0879.745.953

Peter Nysten


Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0879.745.953, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Hypothecaire kredieten als kredietmakelaar .

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be